/
Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti je od iznimne važnosti za Turističku zajednicu Varaždinski bregi (TZ Varaždinski bregi). Slijedeći osnovna načela privatnosti i sukladno zakonodavstvu o zaštiti podataka, TZ Varaždinski bregi se obvezuje na zaštitu privatnih podataka svojih korisnika i trećih strana koje su uključene u njihove aktivnosti. U skladu s tim, TZ Varaždinski bregi ima uspostavljene sljedeće mjere i pravila koja se odnose na zaštitu privatnosti:

  • Prikupljanje i korištenje podataka: TZ Varaždinski bregi će prikupljati samo one podatke koji su nužni za pružanje usluga i ispunjavanje svojih zakonskih obveza. Podaci će se koristiti isključivo u svrhu za koju su prikupljeni, a TZ Varaždinski bregi će osigurati da se prikupljeni podaci ne koriste na način koji bi mogao ugroziti privatnost pojedinaca.
  • Sigurnost podataka: TZ Varaždinski bregi će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi zaštitio prikupljene podatke od neovlaštenog pristupa, gubitka, krađe ili oštećenja. To uključuje korištenje sigurnosnih protokola, enkripciju podataka i ograničeni pristup podacima samo ovlaštenim osobama.
  • Povjerljivost podataka: TZ Varaždinski bregi će čuvati povjerljivost prikupljenih podataka te će osigurati da se podaci ne dijele s trećim stranama bez izričitog pristanka korisnika ili zakonske osnove. Podaci će se koristiti isključivo u okviru definiranih svrha i bit će dostupni samo osobama koje su uključene u procese koji zahtijevaju pristup tim podacima.
  • Prava pojedinaca: TZ Varaždinski bregi će poštovati prava pojedinaca u pogledu zaštite privatnosti. To uključuje pravo na pristup, ispravak, brisanje i ograničenje obrade njihovih podataka. Pojedinci također imaju pravo prigovora na obradu podataka te pravo na prenosivost podataka. TZ Varaždinski bregi će pružiti podršku i omogućiti ostvarivanje ovih prava na zahtjev korisnika.
  • Suradnja s trećim stranama: TZ Varaždinski bregi će osigurati da treće strane koje imaju pristup ili sudjeluju u obradi podataka poduzimaju odgovarajuće mjere zaštite privatnosti. Ugovori i sporazumi bit će uspostavljeni kako bi se regulirali uvjeti i obveze trećih strana u pogledu zaštite privatnosti podataka. TZ Varaždinski bregi će pažljivo odabrati pouzdane treće strane s kojima će dijeliti podatke i provjeriti njihovu usklađenost s propisima o zaštiti privatnosti.

U slučaju bilo kakvog kršenja privatnosti ili sigurnosti podataka, TZ Varaždinski bregi će poduzeti odgovarajuće korake kako bi utvrdio uzrok incidenta, zaustavio neovlašten pristup i spriječio daljnje kršenje privatnosti podataka. O tome će biti obaviješteni svi relevantni subjekti, uključujući nadležna tijela i korisnike koji su pogođeni takvim incidentom.

TZ Varaždinski bregi će redovito pregledavati i ažurirati svoje postupke i politike za zaštitu privatnosti kako bi osigurao sukladnost s najnovijim zakonodavstvom i najboljim praksama. Korisnici će biti obaviješteni o svim značajnim promjenama u politici privatnosti putem obavijesti na mrežnoj stranici TZ Varaždinski bregi ili drugim prikladnim kanalima komunikacije.

Važno je napomenuti da se TZ Varaždinski bregi može koristiti kolačićima i drugim tehnologijama praćenja na svojoj mrežnoj stranici kako bi poboljšao korisničko iskustvo i pružio personalizirane usluge. Korištenje takvih tehnologija bit će u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti privatnosti, a korisnici će biti obaviješteni o njihovoj upotrebi putem obavijesti o kolačićima i postavkama privatnosti.

TZ Varaždinski bregi prepoznaje važnost zaštite privatnosti i kontinuirano će raditi na unapređivanju svojih postupaka i praksi kako bi osigurao da privatni podaci korisnika i trećih strana budu sigurni i zaštićeni. Ova posvećenost zaštiti privatnosti temelji se na povjerenju i transparentnosti u svim aspektima djelovanja TZ Varaždinski bregi .