/
Sveti Ilija

Sveti Ilija

Smješten u prekrasnom krajoliku nizina i brežuljaka, oduševljava svojom prirodnom raznolikošću i blizinom grada Varaždina, stvarajući idealno okruženje za život i istraživanje.

Zanimljivost

Smještena je u središnjem dijelu Varaždinske županije, dijelom u nizinskom, a dijelom u brežuljkastom području. Sjeverni nizinski dio Općine čini dravska ravnica dok se središnji dio Općine smjestio na padinama Varaždinsko – topličkog gorja, a južni u aluvijalnoj dolini rijeke Bednje.

Na području općine nalaze se brojne zaštićene i ugrožene biljne i životinjske vrste te područja koja su sastavni dio nacionalne ekološke mreže (potočna mrena, karas, barska kornjača, europski zec, golub dupljaš, puh lješnikar, vjeverica, vidra, velika bijela čaplja i dr.)
Na vlažnim livadama kod Turčina i Črnca Biškupečkog – Velike Senokoše zabilježena je biljna vrsta Fritillaria meleagris L. (kockavica) te se upravo na području Općine nalaze najveća nalazišta kockavice.
Povijesni podaci svjedoče pronalasku kamenih sjekira i prisutnosti čovjeka na ovom području već od prapovijesti. S antičkom civilizacijom dolazi do razvoja naselja, izgradnje puteva, novih spoznaja i vjerovanja.

Otkrij neotkriveno

Istraži predivne znamenitosti koje okružuju Varaždinske brege.

Spavati i sanjati?

Top preporuke smještajnih objekata iz Varaždinskih Brega.

Holiday_Home_Boltar_Slika_4

Kategorija objekta

3/5
Holiday Home Boltar