/
Pristupačnost

Pristupačnost

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica Turističke zajednice Varaždinski bregi


Turistička zajednica Varaždinski bregi nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektor

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice unutar domene varazdinski-bregi.hr.

Status usklađenosti


Mrežne stranice Turističke zajednice Varaždinski bregi djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjen je veći dio zahtjeva europske norme EN 301 549 V3.2.1 (2019-11). U nastavku navodimo iznimke koje nisu u skladu s normom.

Nepristupačni sadržaj


Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

datoteke .pdf otvaraju se u istom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .xls datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje, s time da ni jedna vrsta datoteke nema upute što će se dogoditi klikom na link (otvaranje u novom tabu ili preuzimanje)
dio postavljenih .pdf dokumenata je je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku

Priprema ove Izjave o pristupačnosti


Ova Izjava pripremljena je 13. kolovoza 2021. godine , prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je stručne procjene treće strane.

Povratne informacije i podaci za kontakt


Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Turističku zajednicu Varaždinski bregi putem elektroničke pošte tz.vz.bregi@gmail.com

Turistička zajednica Varaždinski bregi je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor


Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 (0) 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.